Śrutowanie i kulowanie

ŚRUTOWANIE I OPATENTOWANE
KULOWANIE CZĘŚCI

Śrutowanie i opatentowane kulowanie elementów wykonanych ze stali sprężynowych polega na nowym sposobie cyrkulacji silnego strumienia mieszanki powietrza ze śrutem oraz bombardowaniu strumieniem kulek. Andersen Steel posiada wyłączne prawo do stosowania unikalnej technologii kulowania bainitycznego.

Korzyści dla Klienta

wzmocnienie warstwy wierzchniej → wytrzymałość powierzchni
łagodzenie wpływu karbów konstrukcyjnych i technologicznych → wytrzymałość elementu
większa ciągliwość → odporność na pękanie
wzmocnienie powierzchni krzywoliniowych, sprężyn
i elementów roboczych sprężyn → wytrzymałość materiału
Twoja konfiguracja